De eindeloze straat, 70x80 cm

Dance macabre, 60x80 cm

De achterbuurt, 60x70 cm

Jan en Trien, 50x60 cm